Kadrę Liceum Ogólnokształcącego PB tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele wiedzą, jak zdopingować uczniów do nauki i rozwijać ich pasje. Dbają przy tym o przyjazną atmosferę podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami.

 

Kadra pedagogiczna

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli.

mgr Józef Piotr Klim

Dyrektor Szkoły

Jestem absolwentem Wydziału Historii filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Posiadam kwalifikacje i wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (m.in. byłem dyrektorem V LO w Białymstoku i wicedyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

mgr Tomasz Buczkowicz

Nauczyciel języka polskiego

Jestem absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, studiowałem także wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obok literatury, to Teatr jest moją pasją!

Jeszcze w trakcie studiów byłem pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskich przeglądów teatralnych. Współtworzyłem teatry akademickie i szkolne. Pracę nauczyciela języka polskiego w liceum rozpocząłem w 2010 roku, a od roku 2017 jestem egzaminatorem maturalnym. Zapraszam do wspólnego odkrywania literatury oraz do spotkań na scenie teatralnej.

mgr Grzegorz Nowik

Nauczyciel fizyki

Jestem nauczycielem fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. Wiedzę z tych dziedzin wykorzystuję do prowadzenia zajęć z robotyki. Podczas moich zajęć lutujemy, wiercimy, piłujemy, programujemy i świetnie się przy tym bawimy. Zbudowane roboty biorą udział w zawodach w całej Polsce, dzięki czemu mamy możliwość wymiany doświadczeń z innymi konstruktorami. Zapraszam na zajęcia.

dr Zbigniew Zaczkiewicz

Nauczyciel matematyki

Moją pasją jest nauczanie innych i wyjaśnianie zawiłości matematycznych. Ukończyłem matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat obroniłem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jestem egzaminatorem maturalnym z długoletnim stażem. Sprawdź, jak ciekawa jest matematyka!

mgr Anna Brańska

Nauczycielka języka angielskiego

Język angielski i kultura krajów anglojęzycznych od zawsze były moją pasją dlatego nauczanie języka angielskiego stało się dla mnie oczywistym wyborem oraz sposobem na życie. W swojej pracy kładę nacisk nie tylko na rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego ale także na praktyczne wykorzystanie języka. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 jestem też egzaminatorem maturalnym. Interesuję się filmem i historią a moją pasją są książki biograficzne. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata poprzez angielski. Do zobaczenia! See You!

 

Zhao Jin

Nauczycielka języka chińskiego

Wykładałam język chiński dla obcokrajowców w Chile i Chinach. Biegle posługuję się trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Jestem ciekawa świata i ludzi. Dlatego z radością czekam na spotkanie z uczniami Liceum Politechniki Białostockiej. Do zobaczenia!  再见!

mgr Katarzyna Ambrożko

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, szkolny doradca zawodowy

Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie. Tytuł magistra historii uzyskałam na Uniwersytecie w Białymstoku, a magistra stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie oraz z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku.
Prywatnie jestem mamą trójki dzieci oraz fanką książek Jakuba Małeckiego.

mgr Honorata Buczkowicz

Nauczycielka języka niemieckiego

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chciałabym, aby moje lekcje były odkrywcze, pasjonujące i pełne „żywego” języka, dlatego też będziemy wspólnie odkrywać kulturę, zwyczaje, codzienność, niezwykłe miejsca – wszystko co wiąże się z krajami niemieckojęzycznymi. Doświadczenie pedagogiczne, jako nauczyciel języka niemieckiego,  zdobywałam w szkołach na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Ukończyłam też studia podyplomowe na kierunku Translacja jako przekład interkulturowy oraz specjalistyczne kursy zawodowe: Język niemiecki w turystyce oraz Język niemiecki w biznesie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zobaczenia! Tschüss!

dr Beata K. Matowicka

Nauczycielka biologii

Jestem długoletnim pracownikiem Politechniki Białostockiej. Od 2010 roku pracuję jako starszy wykładowca w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Od powstania na Uczelni kierunku architektura krajobrazu jestem pracownikiem Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu. W swojej pracy zawodowej łączę obowiązki nauczyciela akademickiego z pracą na rzecz ochrony przyrody naszego regionu. Od lat interesuję się fotografią przyrodniczą i dokumentuję jej piękno.

mgr Dawid Szczerbiński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jestem trenerem klasy II koszykówki oraz posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki nożnej, pływania, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Pracowałem z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecnie zachęcam do uprawiania sportu studentów Politechniki Białostockiej.

 

mgr Marzena Smolewska

Nauczycielka chemii

Nazywam się Marzena Smolewska, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku  chemia, tj. w latach 2006-2008, pracowałam w Dziale Laboratoryjnym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. W latach 2008-2011 pracowałam w Instytucie Chemii Uniwesytetu w Białymstoku, gdzie m.in. prowadziłam zajęcia z przedmiotów: Chemia Środowiska i Ćwiczenia Specjalizacyjne z technik chromatograficznych. Od listopada 2011 roku pracuję na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na stanowisku Specjalisty inżynieryjno-technicznego. Początkowo pracowałam w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, natomiast obecnie w nowo powstałym Wydziałowym Laboratorium Chemicznym.

mgr Jarosław Kierdelewicz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i trenerem II klasy piłki nożnej. Pracowałem z dziećmi w szkole podstawowej. Od 2003 roku pracuję w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej. 

mgr Aleksander Ciwoniuk

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Od 15 lat pracuję z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rzymskie „Si vis pacem para bellum” realizuję poprzez organizowanie zawodów sportowo-obronnych gimnazjalistom i licealistom. Każdego roku przygotowuję młodzież z którą uczestniczę w zawodach „Sprawni Jak Żołnierze” i „O Srebrne Muszkiety”. Jestem nauczycielem mianowanym i weteranem misji pokojowej ONZ.

 

Mgr Mirosław Mikołajewicz

Nauczyciel geografii

Absolwent UMCS w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji. 12 finalistów i laureatów konkursów geograficznych. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata gdzie pasja podróżowania daje możliwość zrozumienia otaczającego świata.

Kamil Kokoszkiewicz

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiadam 14 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel akademicki na Politechnice Białostockiej i 15 letnie jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata, którego fizyka jest integralną częścią.  

mgr Monika Borodzicz

Nauczycielka języka rosyjskiego

W 2007r. uzyskałam tytuł magistra filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, a także jako lektor w szkole językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bardzo bliski i dlatego to on wytyczył moją drogę zawodową. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich chcących poznać język największego państwa świata!

dr Marta Białobrzeska

Nauczyciel WOK-u

Lubię uczyć. Mam siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Obowiązki nauczyciela łączę z pracą naukową oraz funkcją konsultanta metodycznego i egzaminatora maturalnego. Ukończyłam filologie polską, podyplomowe studia wiedzy o kulturze i studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. W 2013 roku obroniłam pracę doktorską. Jestem autorką książki „Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii” i licznych artykułów z zakresu historii literatury i metodyki nauczania. Moim celem jest zaszczepianie w moich podopiecznych zainteresowania kulturą i sztuką oraz wpajanie im przekonania, że mogą być nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury, wszakże: „Sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers” (Walt Whitman).

mgr inż. Małgorzata Dakowicz

Nauczyciel informatyki na poziomie rozszerzonym

Jestem absolwentką Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej – specjalność inżynieria oprogramowania. Posiadam doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z informatyki. Jestem egzaminatorem maturalnym z informatyki oraz egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z przedmiotów zawodowych – technik informatyk. Uwielbiam rozwiązywać zadnia logiczne oraz łamigłówki. Podczas zajęć informatyki (zakres rozszerzony) pokażę uczniom, że świat programowania, algorytmiki i baz danych jest bardzo ciekawy, a słowo NIE WIEM przestanie istnieć i zmieni się w ZNAJDĘ, POSZUKAM, DOWIEM SIĘ :). Prywatnie mam 3 wspaniałe córki i w każdej wolnej chwili sięgam po książkę.

dr inż. Anna Łupińska-Dubicka

Informatyka, programowanie

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Również tutaj uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki. Posiadam doświadczenia programistyczne obejmujące zarówno projekty naukowe, jak i oprogramowanie komercyjne. Od lat zarażam studentów pasją do programowania. Wraz z jednym z kół naukowych WI PB organizuję Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym. Jestem ciekawa ludzi i nowych wyzwań, dlatego chętnie odkrywam tajniki kodowania i algorytmiki kolejnym odbiorcom.

Prywatnie jestem zapaloną podróżniczką, miłośniczką dobrej literatury oraz pasjonatką designu i aranżacji wnętrz.

mgr Katarzyna Nurkowska

Nauczyciel języka polskiego

Jestem nauczycielem języka polskiego od 20 lat. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej – doskonalenie kwalifikacji (UwB), kurs Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie w zakresie poprawnej polszczyzny. Od 10 lat pełnię funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pasjonuje mnie literatura II polowy XIX w. ,podróże i trekking.

Uważam, że w życiu nie ma przypadków, przypadki są tylko w gramatyce. Jeśli spotkamy się razem na humanistycznych ścieżkach , odkryjemy na nich nie tylko tajemnice literatury, ale przede wszystkim wartość człowieka.

mgr Jolanta Dziekońska

Katechetka, religia katolicka

Jestem absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uzyskawszy tytuł magistra teologii, katechizuję już dwudziesty czwarty rok. Moja praca to dawanie świadectwa tego, że Pan Bóg jest żywy i blisko nas. Ewangelizacja stała się misją mego życia, odkąd odkryłam, że Słowo Boże stało się Ciałem. Kocham pracę z młodzieżą, która szuka prawdy. Moim mottem, są słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty " Nieważne, ile robisz. Ważne, ile miłości wkładasz w to, co robisz"

mgr Helena Sajewicz

Pedagog szkolny

Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku fizyka. W 2001 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. W roku 2002 uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wychowania seksualnego na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzupełniając swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam także studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone przez Centrum Szkolenia Psychoedukacyjnego Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz jestem certyfikowanym trenerem TZA (trening zastępowania agresji ART). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami jako pedagog szkolny.