Kadrę Liceum Ogólnokształcącego PB tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele wiedzą, jak zdopingować uczniów do nauki i rozwijać ich pasje. Dbają przy tym o przyjazną atmosferę podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami.

 

Kadra pedagogiczna

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli.

mgr Katarzyna Kaczyńska

Dyrektor Szkoły

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z Zarządzania i Organizacji Oświatą.
Uczę od trzynastu lat. Pracę zawodową rozpoczęłam w roku 2003 od stanowiska nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w szkole policealnej.
Posiadam dziewięcioletnie doświadczenie na stanowisku wicedyrektora w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.

mgr Tomasz Buczkowicz

Nauczyciel języka polskiego

Jestem absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studiowałem także wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Teatr jest moją pasją! Byłem pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskich przeglądów teatralnych. Współtworzyłem teatry akademickie i szkolne. Pracę nauczyciela języka polskiego rozpocząłem w 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Teraz mieszkam w Białymstoku. Zapraszam do wspólnego odkrywania literatury polskiej, do spotkań na scenie teatralnej.

mgr Anna Brańska

Nauczycielka języka angielskiego

Język angielski i kultura krajów anglojęzycznych od zawsze były moją pasją dlatego nauczanie języka angielskiego stało się dla mnie oczywistym wyborem oraz sposobem na życie. W swojej pracy kładę nacisk nie tylko na rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego ale także na praktyczne wykorzystanie języka. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 jestem też egzaminatorem maturalnym. Interesuję się filmem i historią a moją pasją są książki biograficzne. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata poprzez angielski. Do zobaczenia! See You!

 

dr Zbigniew Zaczkiewicz

Nauczyciel matematyki

Moją pasją jest nauczanie innych i wyjaśnianie zawiłości matematycznych. Ukończyłem matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat obroniłem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jestem egzaminatorem maturalnym z długoletnim stażem. Sprawdź, jak ciekawa jest matematyka!

Zhao Jin

Nauczycielka języka chińskiego

Wykładałam język chiński dla obcokrajowców w Chile i Chinach. Biegle posługuję się trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Jestem ciekawa świata i ludzi. Dlatego z radością czekam na spotkanie z uczniami Liceum Politechniki Białostockiej. Do zobaczenia!  再见!

mgr Katarzyna Ambrożko

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, szkolny doradca zawodowy

Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie. Tytuł magistra historii uzyskałam na Uniwersytecie w Białymstoku, a magistra stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie oraz z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku.
Prywatnie jestem mamą trójki dzieci oraz fanką książek Jakuba Małeckiego.

mgr Honorata Buczkowicz

Nauczycielka języka niemieckiego

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chciałabym, aby moje lekcje były odkrywcze, pasjonujące i pełne „żywego” języka, dlatego też będziemy wspólnie odkrywać kulturę, zwyczaje, codzienność, niezwykłe miejsca – wszystko co wiąże się z krajami niemieckojęzycznymi. Doświadczenie pedagogiczne, jako nauczyciel języka niemieckiego,  zdobywałam w szkołach na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Ukończyłam też studia podyplomowe na kierunku Translacja jako przekład interkulturowy oraz specjalistyczne kursy zawodowe: Język niemiecki w turystyce oraz Język niemiecki w biznesie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zobaczenia! Tschüss!

mgr Mariusz Z. Kruszewski

Nauczyciel fizyki, informatyki i chemii

Jestem zwolennikiem łączenia nauki z praktycznym jej wykorzystaniem. Ukończyłem studia licencjackie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauczania fizyki, matematyki, chemii, a następnie studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jestem nauczycielem mianowanym, w szkolnictwie pracuję od 2004 roku. Interesuję się technologiami informacyjnymi, budownictwem pasywnym oraz sieciami komputerowymi. Moją wielką pasją jest żeglarstwo.

dr Beata K. Matowicka

Nauczycielka biologii

Jestem długoletnim pracownikiem Politechniki Białostockiej. Od 2010 roku pracuję jako starszy wykładowca w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Od powstania na Uczelni kierunku architektura krajobrazu jestem pracownikiem Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu. W swojej pracy zawodowej łączę obowiązki nauczyciela akademickiego z pracą na rzecz ochrony przyrody naszego regionu. Od lat interesuję się fotografią przyrodniczą i dokumentuję jej piękno.

mgr Elżbieta Miezio

Nauczycielka wiedzy o kulturze

Największe wyzwanie w pracy? To, by każdy uczeń mógł być zarówno samodzielnym badaczem kultury, jak i jej twórcą. Lubię ludzi. Radość i satysfakcję dają mi życie rodzinne oraz praca nauczyciela. W tym zawodzie pracuję już ponad dziesięć lat. Mam doświadczenie zarówno w edukowaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie wiedzy o kulturze. Zapraszam do wspólnego odkrywania kultury!

mgr Dawid Szczerbiński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jestem trenerem klasy II koszykówki oraz posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki nożnej, pływania, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Pracowałem z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecnie zachęcam do uprawiania sportu studentów Politechniki Białostockiej.

 

mgr Marzena Smolewska

Nauczycielka chemii

Nazywam się Marzena Smolewska, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku  chemia, tj. w latach 2006-2008, pracowałam w Dziale Laboratoryjnym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. W latach 2008-2011 pracowałam w Instytucie Chemii Uniwesytetu w Białymstoku, gdzie m.in. prowadziłam zajęcia z przedmiotów: Chemia Środowiska i Ćwiczenia Specjalizacyjne z technik chromatograficznych. Od listopada 2011 roku pracuję na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na stanowisku Specjalisty inżynieryjno-technicznego. Początkowo pracowałam w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, natomiast obecnie w nowo powstałym Wydziałowym Laboratorium Chemicznym.

mgr Jarosław Kierdelewicz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i trenerem II klasy piłki nożnej. Pracowałem z dziećmi w szkole podstawowej. Od 2003 roku pracuję w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej. 

mgr Grzegorz Nowik

Nauczyciel fizyki

Jestem nauczycielem fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. Wiedzę z tych dziedzin wykorzystuję do prowadzenia zajęć z robotyki. Podczas moich zajęć lutujemy, wiercimy, piłujemy, programujemy i świetnie się przy tym bawimy. Zbudowane roboty biorą udział w zawodach w całej Polsce, dzięki czemu mamy możliwość wymiany doświadczeń z innymi konstruktorami. Zapraszam na zajęcia.

mgr Aleksander Ciwoniuk

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Od 15 lat pracuję z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rzymskie „Si vis pacem para bellum” realizuję poprzez organizowanie zawodów sportowo-obronnych gimnazjalistom i licealistom. Każdego roku przygotowuję młodzież z którą uczestniczę w zawodach „Sprawni Jak Żołnierze” i „O Srebrne Muszkiety”. Jestem nauczycielem mianowanym i weteranem misji pokojowej ONZ.

 

Mgr Mirosław Mikołajewicz

Nauczyciel geografii

Absolwent UMCS w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji. 12 finalistów i laureatów konkursów geograficznych. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata gdzie pasja podróżowania daje możliwość zrozumienia otaczającego świata.

Kamil Kokoszkiewicz

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiadam 14 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel akademicki na Politechnice Białostockiej i 15 letnie jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata, którego fizyka jest integralną częścią.  

mgr Monika Borodzicz

Nauczycielka języka rosyjskiego

W 2007r. uzyskałam tytuł magistra filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, a także jako lektor w szkole językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bardzo bliski i dlatego to on wytyczył moją drogę zawodową. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich chcących poznać język największego państwa świata!