Oferta liceum

  1. Do kogo kierowana jest oferta edukacyjna LO Politechniki Białostockiej?

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej powstało z myślą o zdolnych i ambitnych uczniach zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, chcących korzystać z nowoczesnych technologii oraz z doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej Politechniki Białostockiej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego, gwarantującego dostanie się na najbardziej prestiżowe kierunki studiów technicznych.

  1. Co nas wyróżnia?

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem bazy lokalowej i laboratoriów Politechniki Białostockiej oraz przy  wsparciu kadry naukowej Uczelni.

Lekcje będą prowadzone  nie tylko w formie wykładów czy tradycyjnych ćwiczeń, ale przede wszystkim będą wzbogacone o liczne zajęcia praktyczne odbywające się w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, z których na co dzień korzystają studenci PB. Samodzielne przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń i eksperymentów, w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, da pełną możliwość nauki danego przedmiotu.

Dodatkowo oferujemy poznanie chińskiej kultury, historii i geografii, a przede wszystkim nauki języka chińskiego.

  1. Jakie przedmioty realizowane będą w szkole w zakresie rozszerzonym?

W ramach  tzw. przedmiotów w zakresie rozszerzonym przewiduje się zwiększoną liczbę zajęć z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, jak również z języka angielskiego.

  1. Co poza tradycyjnym planem lekcji?

Nasza młodzież oprócz obowiązkowych lekcji będzie miała bogaty wybór zajęć dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Szkoła realizować będzie autorskie programy nauczania z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Oprócz  zajęć dodatkowych uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje w ramach kół naukowych aktywnie działających na Politechnice Białostockiej i zdobywających nagrody w prestiżowych konkursach.