• Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny każdego ucznia. 
  • Przygotowujemy młodzież do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych, szczególnie technicznych. 
  • Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich w niezbędne kompetencje. Uczymy samodzielnego życia w nowoczesnym świecie. 
  • Rozwijamy pasje i zainteresowania najnowszą techniką i technologią. Inspirujemy i wspieramy podczas realizacji oryginalnych projektów. 
  • Współpracujemy z wykładowcami akademickimi, z doświadczonymi nauczycielami, z egzaminatorami maturalnymi. 
  • Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku dla drugiego człowieka. 
  • Działamy jako zespół, wzajemnie się wspierając i dzieląc doświadczeniami.