Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej zostało powołane z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora Politechniki Białostockiej prof. Lecha Dzienisa.

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej jest szkołą niepubliczną z uprawnienieniami szkoły publicznej. Wszystkie zajęcia obowiązkowe są bezpłatne.

Program kształcenia (zgodny z wymogami stawianymi szkołom publicznym) poszerzony jest o dodatkowe zagadnienia z zakresu przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka) i języków obcych (głównie języka angielskiego). Zajęcia z tych przedmiotów realizowane są w zwiększonym wymiarze godzin, częściowo przez wykładowców Politechniki, w uczelnianych salach i laboratoriach.

Od roku szkolnego 2016/17 naukę w dwóch klasach pierwszych rozpocznie łącznie 50 uczniów.