KALENDARZ ROKU SZK0LNEGO 2016/2017 pobierz

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r. (czwartek)

2

Rada Pedagogiczna wszystkich nauczycieli uczących w LO PB

14 września 2016 r.

(środa godz. 17.00)

3

Zebranie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów Statutu Szkoły

 

21 września 2016 r.

(środa godz. 18.00)

4

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

 

13 października 2016 r.

(czwartek godz. 18.00)

5

Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela

 

14 października 2016 r. (piątek)

6

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Październik 2016 r.

7

Wszystkich Świętych

1 listopada 2016 r. (wtorek)

8

Uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. (czwartek)

9

Święto Niepodległości

11 listopada 2016 r. (piątek)

10

Zebrania z rodzicami: z wychowawcami klas,Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

23 listopada 2016 r. (środa)

godz. 18.00

godz. 19.00

 

11

Ostateczne poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów

16 grudnia 2016 r. (piątek)

12

Szkolne spotkanie opłatkowe wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów LO PB

21 grudnia 2016 r.

(środa godz. 18.00)

 

13

Wigilie klasowe

22 grudnia 2016 r. (czwartek)

 

14

Zimowa przerwa świąteczna – Święta Bożego Narodzenia

23–31 grudnia 2016 r.

15

Trzech Króli

6 stycznia 2017 r. (piątek)

16

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania i poinformowanie rodziców klas (pisemne) o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

17

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

16 styczeń 2017 r. (poniedziałek)

18

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 stycznia 2017 r.

(wtorek godz. 17.00)

19

Zebranie z rodzicami -  śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

18 stycznia 2017 r.

(środa godz. 18.00)

20

Ferie zimowe

23 stycznia –5 lutego 2017 r.

21

Dyrektorskie sprawdziany wewnątrzszkolne

9 – 10 marca 2017 r.

22

Szkolne obchody I Dnia Wiosny

21 marca 2017 r. (wtorek)

23

Zebrania z rodzicami: z wychowawcami klas - indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów -

 

5 kwietnia 2017 r. (środa)

godz. 18.00

godz. 19.00

 

24

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

25

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2017 r. (piątek)

26

Święto Pracy

1 maja 2017 r. (poniedziałek)

27

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 r. (środa)

28

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych

19 maja 2017 r. (piątek)

29

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i ocen zachowania

2 czerwca 2017 r. (piątek)

30

Zebrania klasowe; poinformowanie rodziców uczniów klas LO o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

7 czerwca 2017 r.

(środa godz. 17.00)

31

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

14 czerwca 2017 r.

 

32

Boże Ciało

15 czerwca 2017 r. (czwartek)

33

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

20 czerwca 2017 r.

(wtorek godz. 17.00)

34

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

22 czerwca 2017 r.

(czwartek godz. 12.00)

35

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2017r.