Imprezy i uroczystości szkolne

Wybory do samorządu szkolnego

Opiekun samorządu szkolnego

Wrzesień 2017 r.

Przedstawienie Teatru szkolnego „Księżniczka Magdalena”

Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego

Wrzesień 2017 r.

Uroczyste pasowanie na ucznia

Wychowawcy klas I

Październik – listopad 2017 r.

Szkolne spotkanie opłatkowe

Wychowawcy klas II, opiekun Szkolnego Koła Teatralnego

Grudzień 2017 r.

Apele tematyczne (Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja…)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Okolice świąt i uroczystości

Połowinki

Wychowawcy klas drugich

Koniec października

*Pozostałe imprezy i uroczystości szkolne będą inicjowane przez Samorząd szkolny, wychowawców klas i nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2017/2018.