Harmonogram rekrutacji kandydatów

do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

na rok szkolny 2017/2018

 

04.05. – 23.06. 2017 r. do godz. 15.00 – Złożenie kwestionariusza kandydata do Liceum (do pobrania na stronie  Liceum w zakładce rekrutacja-kliknij na link)

23.06. do godz. 15.00 i 26.06. 2017 r. do godz. 15.00  - Uzupełnienie kwestionariusza kandydata do Liceum o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

27.06 – 29.06. 2017 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum

30.06.2017 r. o godz. 9.00 – Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do Liceum

12.07. – 13.07.2017 r. – Postępowanie uzupełniające (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).  Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z dyrektorem szkoły.