W przypadku problemu z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.