Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:

1. Święto Edukacji Narodowej 14 października 2016 r.
2. Dzień poprzedzający dzień Wszystkich Świętych 31 października 2016 r.
3. Dzień Zaduszny 2 listopad 2016 r.
4. Święto Flagi Państwowej 2 maja 2017 r.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 4 i 5 maja 2017 r.
6. Dzień wolny po Bożym Ciele 16 czerwca 2017 r.