W roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:

1. Dni przypadające przed świętem Wszystkich Świętych 30, 31 października (poniedziałek, wtorek) 2017 r.
2. Dni przypadające po święcie Wszystkich Świętych 2, 3 listopad (czwartek, piątek) 2017 r.
3. Długi weekend majowy 30 kwiecień (poniedziałek), 2 maj (środa), 4 maj (piątek) 2018 r.
4. Dzień przypadający po święcie Bożego Ciała 1 czerwca (piątek) 2018r.