20 lis 2017

Mateusz Siemieniuk, uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej został stypendystą Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017.

To zaszczytne wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który osiągnął najwyższą w szkole średnią ocen lub legitymuje się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim, aktu wręczenia dokonała wicekurator Bożena Dzitkowska podczas uroczystej Gali Stypendialnej przygotowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Gratulujemy Mateuszowi i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów! Mamy też nadzieję, że jego sukces będzie motywacją dla innych utalentowanych i pracowitych uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.