8 wrz 2017

Stypendium szkolne przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Białegostoku! Warunki konieczne do spełnienia:
- Miesięczny dochód netto – max.514zł/os.
- Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium znajdują się na: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/
- Termin składania wniosków – do 15 września 2017r. u Pani Pedagog Szkolnej.