29 cze 2017

Informujemy, że wykaz kandydatów przyjętych do Liceum zostanie podany do informacji publicznej dnia 30 czerwca (piątek) o godz. 900

Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły (pokój 37, budynek szkoły, ul. Wiejska 45 A).