23 cze 2017

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej kończy swój pierwszy rok działalności. Historyczny rok szkolny 2017/2018 upłynął przede wszystkim pod kątem ciężkiej i intensywnej pracy. Trudno nam było się przestawić na duże wymagania, jakie nauczyciele stawiali już od samego początku. Dużo prac domowych, nadrabianie zaległości z gimnazjum. Już nie piątki i szóstki jak w gimnazjum, musieliśmy się przyzwyczaić do większych wymagań… Wolimy jednak więcej się nauczyć i lepiej zdać maturę, niż tylko uczyć się dla samych ocen - przyznaje Zuzia. Dało się odczuć, że to liceum "na wyższym poziomie" - dodaje.

Ponad rok temu Rektor Politechniki prof. Lech Dzienis zdecydował o utworzeniu na terenie uczelni Liceum Ogólnokształcącego. Od początku szkoła stawiała na zdolną młodzież i laureatów konkursów przedmiotowych. Większy nacisk kładziony jest tu na nauczanie przedmiotów ścisłych: informatyki, matematyki, fizyki, chemii. Zajęcia częściowo odbywają się w uczelnianych laboratoriach. Uczniowie mogą pracować w wybranych kołach zainteresowań - nie tylko związanych z nauki ścisłymi - i współpracować ze studenckimi kołami naukowymi.

Dla nas wszystkich, był to rok ciężkiej pracy, ale również rok przynoszący ogromną satysfakcję, szczególnie dla mnie jako dyrektora szkoły. Uśmiechnięta i zadowolona młodzież, witająca mnie co rano na korytarzu, przed rozpoczęciem lekcji - to coś, co daje ogromną radość i chęć do dalszego działania. Sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, wysokie miejsca w zawodach robotów naszej grupy "robotyków"  i ich "Stasio" - mobilna stacja meteorologiczna - wymienia dyrektor LO PB Katarzyna Kaczyńska. Przypomina także wystawienie sztuki na podstawie tekstów Witkacego - "Księżniczka Magdalena", udział w budowaniu Maszyny PB…. czy wystawy niezwykłych zdjęć zrobionych przez uczniów.

Dyrektor Kaczyńska dodaje: Możliwości jakie daje Liceum Politechniki Białostockiej są ogromne.  Lekcje w laboratoriach Politechniki Białostockiej, nauka języka chińskiego, kadra akademicka, ale przede wszystkich wyjątkowa atmosfera spowodowały, że nabór do kolejnych klas jest bardzo obiecujący. Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy przyjąć 50 uczniów i utworzyć kolejne dwie klasy. Dokumenty do szkoły można składać jeszcze w piątek (23 czerwca) i w poniedziałek (26 czerwca) do godziny 15.30. Ostateczne listy przyjętych do LO PB zostaną ogłoszone 30 czerwca o godzinie 900 .