31 Maj 2017

Można już składać wnioski w sprawie stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2017 - 2018.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać ze strony internetowej tutaj.

Wnioski do 12 czerwca 2017 r. należy składać w sekretariacie szkoły.