10 Maj 2017

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

04.05. – 23.06. 2017 r. do godz. 15.00 – Złożenie kwestionariusza kandydata do Liceum (do pobrania na stronie  Liceum w zakładce rekrutacja - tutaj)

23.06. do godz. 15.00 i 26.06. 2017 r. do godz. 15.00  - Uzupełnienie kwestionariusza kandydata do Liceum o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

27.06 – 29.06. 2017 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum

30.06.2017 r. o godz. 9.00 – Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do Liceum

12.07. – 13.07.2017 r. – Postępowanie uzupełniające (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).  Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z dyrektorem szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Liceum - ul. Wiejska 45 A pok. 37 w godz. 8.00 - 15.00

Jeżeli nie zdążyłeś zapoznać się z zasadami rekrutacji kliknij tutaj.

 

 

Tags: