27 kwi 2017

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)  4 i 5 maja są dodatkowymi dniami wolnymi  od zajęć dydaktycznych.

Miłego odpoczynku!